ทำธุรกิจทันตกรรม ขยายกิจการจากคลินิกทันตกรรมรูปแบบเดิมที่ส่งผ่านมายาวนานถึงมีกันมานานถึง 4 รุ่น ตั้งแต่คุณทวด คุณตา คุณแม่ และน้องชาย โดยผมมีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและคอยมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจทันตกรรมมีความสมบูรณ์มากทีสุด จากประสบการณ์และการคลุกคลีตั้งแต่เด็ก และการบริหารมากว่า 5 ปี

ทำไมต้องจัดฟัน

ทำไมต้องจัดฟัน และ ฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน

เพราะอะไร ทำไมต้องจัดฟัน คำถามที่คนต้องการมียิ้มที่สวยขึ้นหรือต้องการจะจัดฟันมักจะนิยมถาม หรือ หาข้อมูลก่อนการจัดฟัน เช็คข้อมูลก่อนจะจัดฟัน