ทำธุรกิจทันตกรรม ขยายกิจการจากคลินิกทันตกรรมรูปแบบเดิมที่ส่งผ่านมายาวนานถึงมีกันมานานถึง 4 รุ่น ตั้งแต่คุณทวด คุณตา คุณแม่ และน้องชาย โดยผมมีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและคอยมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจทันตกรรมมีความสมบูรณ์มากทีสุด จากประสบการณ์และการคลุกคลีตั้งแต่เด็ก และการบริหารมากว่า 5 ปี

ทำไมต้องจัดฟัน

ทำไมต้องจัดฟัน และ ฟันแบบไหนควรจัดฟัน

กำลังจะจัดฟัน หรือ หาข้อมูลว่าเรื่องจัดฟัน ทำความเข้าใจก่อนว่า เพราะอะไร ทำไมต้องจัดฟัน เช็คว่า ฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน ฟันของคุณเข้าข่ายมั้ย