อุดฟัน หรือศัพท์ที่ทางทันตแพทย์ใช้คือ dental restoration โดยการอุดฟัน ถือเป็นหัตถการ หรือการรักษาเบื้องต้น โดยหลักแล้วจะเป็นการรักษาโรคฟันผุหรือฟันสึกที่ตัวฟัน โดยจุดประสงค์เพื่อการป้องกันการลุกลามของโรค

อุดฟัน สีเทากับ อุดฟัน สีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร

อุดฟัน สีเทากับ อุดฟันสีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร

อุดฟัน สีเทากับ อุดฟันสีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร อุดฟัน สีเทากับ อุดฟัน สีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร มักจะมีคำถาม ถามคุณหมอประจำเลยว่า ทำไมบางคนอุดฟันสีดำหรือสีเงิน