ทำฟัน หรือ การรักษาฟันทุกๆประเภท โดยศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า dental procedure ซึ่งหมายถึงการรักษาทุกๆประเภทที่มีอยู่สำหรับการทำฟัน