อุดฟัน สีเทากับ อุดฟัน สีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร

อุดฟัน สีเทากับ อุดฟันสีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร

อุดฟัน สีเทากับ อุดฟันสีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร อุดฟัน สีเทากับ อุดฟัน สีเหมือนฟัน ต่างอย่างไร มักจะมีคำถาม ถามคุณหมอประจำเลยว่า ทำไมบางคนอุดฟันสีดำหรือสีเงิน