ทันตแพทย์ และ ทีม

ทีมทันตแพทย์ ที่ Care Dental Clinic ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญเฉพาะทางของแต่ล่ะประเภทการรักษา เพื่อให้การดูแลและบริการ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารกับคนไข้ได้อย่างมีจรรยาบรรณ และมาตราฐานตามกฏจรรยายบรรณวิชาชีพทันตแพทย์

ทีม ทันตแพทย์

  • Prosthodontics ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร ท.11826 คุณหมอแดน
  • Dental General Practice ทพญ. อรวดี เกียรติเวชสุนทร ท.2057 คุณหมออร
  • Dental General Practice ทพญ. ชญาน์นันท์ ศิระวุฒิพงศ์ ท.16213 คุณหมอแพค
  • Dental General Practice ทพญ. ชมภูนุช ธรรมเภตรารักษ์ ท.15399 คุณหมอภู
  • Surgery, Oral & Maxillofacial  ทพญ. ตวงทอง พบสุข ท.9309 คุณหมอฝน
  • Endodontics ทพญ. ศิริณา พฤฒิวรวงศ์ ท.9357 คุณหมอแนน
  • Orthodontics ทพญ. ณัฏฐา ตัณฑเสถียร ท.12171 คุณหมอเมย์
  • Orthodontics ทพญ. อังคณา จิรจิตการุณ ท.6854 คุณหมอเอ๋
  • Orthodontics ทพ. กฤษนันท์ ประคองทรัพย์ ท.8912 คุณหมอบอม
  • Orthodontics ทพญ. จิตรา สิตตะไพโรจน์ ท.4936 คุณหมอจิตรา
ทีมทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์

WE SHARE, WE CARE
“สุขภาพฟันจะดีได้ต้องมีคนดูแล ให้แคร์ดูแลคุณ”
คลินิกทันตกรรมประสบการณ์กว่า 30 ปีในย่านบางรัก
รักษากับทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของคุณ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

tel: 085-157-3883
tel: 02-211-8903
line : @caredentalclinic

แอดไลน์