ทีมทันตแพทย์ และ ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์ ที่ Care Dental Clinic ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญเฉพาะทางของแต่ล่ะประเภทการรักษา เพื่อให้การดูแลและบริการ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารกับคนไข้ได้อย่างมีจรรยาบรรณ และมาตราฐานตามกฏจรรยายบรรณวิชาชีพทันตแพทย์

ทีม ทันตแพทย์

  • Prosthodontics ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร ท.11826 คุณหมอแดน
  • Dental General Practice ทพญ. อรวดี เกียรติเวชสุนทร ท.2057 คุณหมออร
  • Dental General Practice ทพญ. ชญาน์นันท์ ศิระวุฒิพงศ์ ท.16213 คุณหมอแพค
  • Dental General Practice ทพญ. ชมภูนุช ธรรมเภตรารักษ์ ท.15399 คุณหมอภู
  • Surgery, Oral & Maxillofacial  ทพญ. ตวงทอง พบสุข ท.9309 คุณหมอฝน
  • Endodontics ทพญ. ศิริณา พฤฒิวรวงศ์ ท.9357 คุณหมอแนน
  • Orthodontics ทพญ. ณัฏฐา ตัณฑเสถียร ท.12171 คุณหมอเมย์
  • Orthodontics ทพญ. อังคณา จิรจิตการุณ ท.6854 คุณหมอเอ๋
  • Orthodontics ทพ. กฤษนันท์ ประคองทรัพย์ ท.8912 คุณหมอบอม
  • Orthodontics ทพญ. จิตรา สิตตะไพโรจน์ ท.4936 คุณหมอจิตรา
[kswr_modernimage mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_image=”3527″ mdim_titlefont=”font-size:20px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:inherit;font-weight:inherit;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:inherit;font-weight:inherit;” mdim_contentpadding=”padding-top:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;” mdim_title=”DENTISTS team”]

ทีมผู้ช่วย ทันตแพทย์

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่ Care Dental Clinic ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญเฉพาะทางของแต่ล่ะประเภทการรักษา เพื่อให้การดูแลและบริการ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารกับคนไข้ได้อย่างมีจรรยาบรรณ และมาตราฐานตามกฏจรรยายบรรณวิชาชีพทันตแพทย์

ทีมผู้ช่วยทันตแพทย์ และ เจ้าหน้าที่

Smile more with Care.

“สุขภาพฟันจะดีได้ต้องมีคนดูแล ให้แคร์ดูแลคุณ”
คลินิกทันตกรรมประสบการณ์กว่า 30 ปีในย่านบางรัก
รักษากับทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของคุณ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อคลินิก mob : 085-157-3883
ติดต่อคลินิก tel : 02-211-8903
line : @caredentalclinic

Line add friends