ศัลยกรรมช่องปาก Oral Surgery

ศัลยกรรมช่องปาก สำหรับงานทันตกรรม ไม่ได้หมายถึง การทำการตกแต่งศัลยกรรมช่องปาก แต่เป็นการทำงานทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต่างๆ อาทิเช่น การถอนฟัน ผ่าฟันคุด รวมถึง การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การรักษาถุงน้ำ หรือเนื้องอก บริเวณช่องปาก การรักษากระดูกขากรรไกรแตกหัก การเจ็บปวดของกระดูกข้อต่อขากรรไกร การอักเสบ ของปลายประสาทบริเวณใบหน้า ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของ ใบหน้าประเภทต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม

ศัลยกรรมช่องปาก

ทำไมต้องมีการถอนฟัน ?

สาเหตุที่ส่วนใหญ่ของการถอนฟันนั้น เกิดได้จากหลายปัญหา อาทิเช่น ต้องจัดฟัน แล้วพื้นที่ของฟันในช่องปากไม่เพียงพอต่อการขยับของแนวฟัน หรือ อีกปัญหาที่พบกันเยอะคือปัญหา ฟันผุ

ฟันผุ แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ

โดยอาการของฟันผุในระยะแรก

เป็นระยะที่กรดแลกติกเริ่มเข้าไปทำลายชั้นเคลือบฟันซึ่งผู้ป่วยจะไม่มีอาการปวดแต่อย่างใด แต่เมื่อเข้าสู่

ระยะที่ 2 ที่กรดเริ่มกัดลึกเข้าไปถึงเนื้อฟัน

คนไข้จะเริ่มสังเกตเห็นรู รอยสีดำ หรือน้ำตาลบนเนื้อฟัน และจะเริ่มมีอาการเสียวฟันเมื่อเคี้ยวอาหาร รวมทั้งเมื่อรับประทานอาหารที่มีความร้อนจัดหรือเย็นจัด ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาการฟันผุจะลุกลามไปถึง

ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นรุนแรงโดยเป็นการเข้าไปทำลายชั้นโพรงประสาทฟัน

ทำให้มีอาการปวดฟัน และมีกลิ่นปากเนื่องจากมีอาหารเข้าไปติดอยู่ในโพรงประสาทฟัน และสุดท้ายคือ

ระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะที่เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันถูกทำลาย

จนลุกลานไปถึงปลายรากฟัน และเกิดหนอง มีอาการบวมฟันโยก ผู้ป่วยจะมีอาการปวดฟันเป็นช่วง ๆ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเชื้ออาจจะลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งการถอนฟัน เป็นการรักษาเมื่ออาการฟันผุ และอาการอักเสบลุกลามจนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้อีกต่อไปแล้ว  

ประเภทศัลยกรรมช่องปากที่ Care Dental Clinic

1.ถอนฟัน

เป็นการรักษาเมื่ออาการฟันผุ และอาการอักเสบลุกลามจนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้อีกต่อไปแล้ว หรือในกรณีที่เป็นโรคเหงือกลุกลามและเกิดหนอง มีอาการบวม ฟันโยก หรือ ในกรณีจัดฟัน ซึ่งต้องถอนฟันเพื่อให้สามารถเคลื่อนฟันได้

2.ผ่าตัดกระดูก

เป็นการรักษาในกรณีที่มีปัญหากระดูกโปนมากและไม่สามารถใส่ฟันปลอมได้ จึงต้องมีการผ่าตัดเพื่อให้สามารถใส่ฟันปลอมได้

3.ผ่าตัดฟันคุด

เป็นการรักษาในกรณีที่ฟันไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ ทำให้เกิดการผุ หรือปวด บวมได้ จึงต้องผ่าตัดเพื่อเอาฟันคุดนั้นออก