ครอบฟัน ฟันปลอมจัดฟันใส invisalign

ครอบฟัน ฟันปลอม

ครอบฟัน ก็คือฟันปลอมเฉพาะซี่ที่สวมทับลงบนตัวฟันที่ได้รับการกรอแต่งโดยรอบเพื่อให้เป็นที่อยู่ของครอบฟัน

มักใช้ในกรณีที่ ฟันมีรอยร้าว และเริ่มมีอาการเสียวฟัน เวลารับประทานอาหาร ฟันมีวัสดุอุดฟันขนาดใหญ่

Before
After

จัดฟันใส invisalign

จุดเด่นที่ทำให้การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นที่นิยมนอกจากจะเป็นการจัดฟันที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล รวมถึงการใช้ระบบดิจิตอลผ่านการสแกน 3 มิติผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยโปรแกรมบอลคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การออกแบบและผลิตชุดของเครื่องมือจัดฟันนั่นมีความแม่นยำ รักษาช่วยการเรียงตัวของฟันกลับมาสวยงามได้
Before
After