ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ทันตกรรมพื้นฐาน สำหรับทันตแพทย์

ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน การทำฟัน พื้นฐาน ที่ใช้สำหรับงานทันตกรรมเบื้องต้น ทันตกรรมพื้นฐาน คืออะไร? มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร? การทำทันตกรรมทั่วไป คือ การดูแลสุขภาพ และการตรวจประเมินสุขภาพฟัน เบื้องต้น รวมถึงการ ทำความสะอาดฟัน ด้วยการขูดหินปูน และตรวจดูสุขภาพเหงือก และสุขภาพโดยรวมของช่องปาก ให้เกิดความสมบูรณ์ตามหลักอนามัยขั้นพื้นฐาน

โดยมีเป้าหมายหลักในการป้องกัน และเป็นการช่วยฟัน มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการป้องกันการรุกรามของสาเหตุเล็กๆน้อยๆ หากพบเจอในการตรวจรักษาขั้นตอน และนี่คือ หนึ่งในสาเหตุของการที่เราควรจะต้องไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้มีผลดีต่อระบบการเคี้ยวอาหาร หรือการใช้พูดคุยต่าง ๆ ซึ่งทันตกรรมทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยบริการ ดังนี้

อุปกรณ์ในการตรวจฟัน

ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เพื่ออะไร

การตรวจเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน เพราะว่า ฟัน คือ อวัยวะส่วนสำคัญของร่างกาย ที่จำเป็นสำหรับการใช้บดเคี้ยวอาหารต่าง ๆ ที่จะผ่านเข้าสู่ร่างกายเรา กล่าวคือฟันเป็นระบบย่อยอาหารระบบแรก และเป็นส่วนจำเป็นที่มีผลต่อความอร่อยของอาหารเมื่อเราได้ลิ้มลอง เพราะเมื่อฟันเราดี แข็งแรง การทานอาหารของเราก็เกิดความอร่อยตามไปด้วย เพราะไม่ขัดต่อการเคี้ยว เสียวฟัน เจ็บ หรือปวดอักเสบ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาฟัน และ ช่องปาก กันมากขึ้น โดยบริการที่เลือกทำกันในเบื้องต้นก็คือ บริการทันตกรรมทั่วไป

คลิกเพื่อไปที่หัวข้อที่ต้องการอ่านได้เลย และสามารถคลิกที่ เพื่อกลับมาที่หัวข้อด้านบนเพื่อหาคำตอบที่ต้องการอ่านเพิ่มเติม

ทันตกรรม ทั่วไป

ตรวจวินิจฉัย

ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาโรค หากการวินิจฉัยนั้นทำได้ไม่แม่นยำ หรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้การรักษานั้นไม่ตรงสาเหตุ และอาการของโรคนั้นไม่ถูกรักษา
ขั้นตอนการตรวจวินิฉัย

ขูดหินปูน และ ขัดฟัน

หินปูนที่ติดอยู่กับฟันที่มักเป็นต้นเหตุสร้างปัญหาให้กับระบบช่องปากอย่างมาก ทั้งทำให้ฟันเป็นคราบเหลืองดูไม่สวยงาม มีกลิ่นปากขาดความมั่นใจ มีเลือดออกตามไรฟันเพราะเหงือกจะบวมอักเสบ
ขั้นตอนการขูดหินปูน

เคลือบฟลูออไรด์

การสะสมของคราบแบคทีเรียและน้ำตาล แต่ก็สามารถสะสมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการรับประทานอาหารและน้ำซึ่งเป็นแหล่งของฟลูออไรด์ โดยฟลูออไรด์จะช่วยเสริมสร้างให้ฟันแข็งแรง ทนทานต่อกรด และช่วยรักษาฟันผุในระยะเริ่มต้น
กระบวนการเคลือบฟลูโอไรด์

X-RAY

ขั้นตอนทางทันตกรรมหนึ่งที่สำคัญมากโดยต้องปฏิบัติก่อนทำการจัดฟันเสมอ เพราะการ X-ray ฟันจะช่วยใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคและลักษณะของฟันของผู้ป่วยได้ เนื่องจากฟันของคนเรานั้นมีหลายมุม
ขั้นตอนการ x-ray

ทันตกรรมพื้นฐาน ที่เราคุ้นเคย เช่น ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการเรียนวิชาชีพสายทันตแพทย์นั้นเป็นอะไรที่มีรายละเอียด มีความยาก และ เนื้อหาเยอะเพราะเต็มไปด้วยการทำความเข้าใจกับความซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ และยิ่งเจาะลึกเข้าไปเฉพาะทางอีกก็ยิ่งมีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจของแต่ล่ะประเภทที่ไม่เหมือนกันในแต่ล่ะประเภท อาทิเช่น ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics, ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics), ทันตกรรมโรคปริทันต์ (Periodontics) และอื่นๆอีกมากมาย

ตรวจฟัน อุดฟัน

ตรวจฟันเบื้องต้น

แต่ในงานพื้นฐานที่ทันตแพทย์ทุกๆคนจะต้องเข้าใจและสามารถทได้นั้นคือ การรักษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เพราะถือเป็นหัวใจพื้นฐานของการทำงานด้านทันตกรรมสำหรับทันตแพทย์