ทันตกรรม รักษารากฟัน

Home » ทันตกรรม รักษารากฟัน

ทันตกรรม รักษารากฟัน RCT (Root Canal Treatment) รักษารากฟัน หรือ การตัดโพรงประสาทฟัน หรือเนื้อเยื่อขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางฟัน ซึ่งเมื่อโพรงประสาท ฟันที่ถูกทำลาย อักเสบ หรือตายถูกตัดออก พื้นที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกทำความสะอาด จัดรูปทรง และอุด หรือ บูรณะตัวฟันต่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยการรักษารากฟันไม่ให้เกิดความเสียหาย อักเสบ หรือติดเชื้อ จนทำให้เป็นปัญหาต่อฟันซี่นั้น ๆ หรือฟันใกล้เคียงซี่อื่น

โดยในขั้นตอนนี้ต้องเป็นการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเพราะอาจจะเป็นการใช้วิธีผ่าตัดเอาเนื้อฟันที่อักเสบหรือติดเชื้อออกหรือการผ่าตัดเพื่อรักษาปลายรากฟัน ซึ่งสาเหตุของโพรงประสาทฟันเสียหายมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ฟันผุอย่างหนักลุกลามเข้าไปจนถึงโพรงประสาทฟันหรือมีการอักเสบเสียหาย หรือตายไป เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ฟันแตก หรือฟันได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง จนโพรงประสาทฟันอักเสบและเสียหาย ซึ่งนั่นอาจทำให้มีอาการปวดระบมตั้งแต่ตอนนั้นมา หรือเป็นผลมาปรากฏภายหลังก็ได้ ๆ

รักษารากฟัน
ขั้นตอนการรักษารากฟัน

หากคนไข้ละเลยปล่อยฟันให้ผุทิ้งไว้ไม่รักษา และอุดฟันให้เรียบร้อยทำให้โรคฟันลุกลามทำลายฟันมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน จะมีอาการปวดทรมาน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ซึ่งทำลายสุขภาพร่างกายอย่างเรื้อรัง และจำเป็นที่จะต้องถอนฟัน
ดังนั้นทางที่ดีจึงควรไปให้หมอตรวจวินิจฉัย และเอกซเรย์ดูรากฟันให้ดี เพื่อหาทางป้องกัน และรักษา

ประเภทการรักษารากที่ Care Dental Clinic

แบ่งกการรักษาออกเป็นสองวิธีด้วยกัน

รักษารากฟันปกติ

โดยวิธีนี้จะใช้สำหรับผู้ที่มีปัญหาโพรงประสาทฟันไม่มาก รากฟันยังมีปัญหาที่แก้ไขได้ง่าย คุณหมอจะทำการตัดเนื้อฟันบริเวณส่วนที่มีปัญหาติดเชื้ออักเสบนั้นออกไป และจัดการทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมกับใส่ยาลงไปที่รากฟัน อุดรากฟันให้ชั่วคราว หากไม่มีปัญหาอะไรตามมาก็จะทำการอุกแบบถาวรให้

การผ่าตัดรากฟัน

เป็นการผ่าตัดปลายรากฟันออกไป วิธีนี้จะทำก็ต่อเมื่อวิธีการรักษาแบบปกตินั้นไม่ได้ผล ซึ่งมักจะใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย วิธีนี้อาจจะมีความเจ็บปวดหลังรักษาที่มากกว่า แต่ส่วนใหญ่แล้ววิธีแรกเป็นวิธีที่ใช้ได้ผล ไม่ต้องถึงกับวิธีผ่าตัด

Scroll to Top