การ จัดฟัน ประเภทต่างๆ

จัดฟัน ดัดฟัน จัดฟันใส invisalign หรือที่ทางการแพทย์เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Orthodontics เป็นหนึ่งในประเภทการรักษาที่เป็นที่รู้จักกกันดีในสังคมไทย เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในสมัยวัยรุ่น เพราะถือว่าเป็นการรักษาที่ช่วยทำให้แนวฟันของคนเราดูสวยงามและเรียงตัวได้เป็นอย่างดี

orthodontic

โดยการจัดฟันนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน คือแบบติดเครื่องมือ และ แบบไม่ติดเครื่องมือ ซึ่งในสองประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความต้องการ พร้อมกับแนวทางการรักษ ว่าจะช่วยให้การจัดฟันนั้นเกิดผลดีที่สุดอย่างไร ในปัจจุบันการจัดฟันมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนไข้

การจัดฟัน (Orthodontic)

ถือเป็น สาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่แยกเฉพาะทางออกมาเพื่อวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติของการขึ้นของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและมีระบบบดเคี้ยวดีขึ้น รวมทั้งการรักษา โดยจะเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและสบฟันผิดปกติ ดูไม่สวยงาม ดูไม่เป็นระเบียบ รวมถึงโครงสร้างและรูปร่างของใบหน้า เช่น หน้าอูม คางยื่น ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวมงามขึ้น ซึ่งเครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะช่วยเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพช่องปากและฟัน และเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้นของผู้จัดฟัน สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 10-14 ปี เนื่องจากร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจึงเคลื่อนที่ได้ง่าย

โดยจะแบ่งเป็นการจัดฟันคร่าวๆสองประเภทใหญ่ดังนี้

แบบติดเครื่องมือ

แบบไม่ติดเครื่องมือ

ทำไมต้องจัดฟัน

ทำไมต้องจัดฟัน และ ฟันแบบไหนควรจัดฟัน

กำลังจะจัดฟัน หรือ หาข้อมูลว่าเรื่องจัดฟัน ทำความเข้าใจก่อนว่า เพราะอะไร ทำไมต้องจัดฟัน เช็คว่า ฟันแบบไหนที่ควรจัดฟัน ฟันของคุณเข้าข่ายมั้ย