จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี

Home » จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี

จัดฟันแบบโลหะ (Metal Bracket) หรือที่หลายคนเรียกว่า จัดฟันเหล็ก จัดฟันยางสี เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถทำได้ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่นการจัดฟันยางสีถือเป็นเทรนด์ที่หลายคนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นการจัดฟันที่ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบอื่น ๆ อีกทั้งยังสามารถเลือกสียางที่ติดบนเครื่องมือจัดฟันได้ตามบุคลิกของแต่ละคน ทำให้นอกจากแก้ปัญหาฟัน มีฟันสวยสุขภาพดีแล้ว ยังสนุกสนานกับแฟชั่นการจัดฟันได้ด้วย

จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันยางสี (Metal Bracket)
จัดฟันแบบโลหะ/การจัดฟันยางสี

จัดฟันแบบโลหะ (Metal Bracket)

จัดฟันโลหะ คือรูปแบบการจัดฟัน (Orthodontics) ประเภทที่มีเครื่องมือยึดติดแน่นกับฟัน จัดว่าเป็นทันตกรรมเพื่อความงาม ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียงตัวของฟันไม่เหมาะสม ทำให้เกิดภาวะเช่น ฟันซ้อน ฟันเก การสบฟันที่ไม่ดี รวมถึงความสัมพันธ์ของขากรรไกรฟัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพ

จัดฟันแบบโลหะ
จัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันโลหะ จัดฟันเหล็ก เป็นยังไง

เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือแบบโลหะไว้ที่ผิวด้านหน้าของฟัน แล้วใส่ลวดผ่านร่อง Bracket จากนั้นใช้ยางโอริง (O-ring ) ที่มีสีสันสดใสรัดที่ตัวเครื่องมือจัดฟัน ให้ติดแน่นกับลวดจัดฟัน แต่จะต้องมีการปรับเครื่องมือทุก ๆ เดือน ด้วยเครื่องมือที่วัสดุเป็นโลหะ ผิวเรียบเป็นมันวาว จึงทำให้คราบอาหารและจุลินทรีย์ติดได้ยากกว่าวัสดุชนิดอื่น และยังเป็นการติดที่ด้านนอกของฟัน จึงสามารถทำความสะอาดได้ง่าย และสะดวกมาก 

อุปกรณ์ในการ จัดฟันแบบยางสี
อุปกรณ์ในการจัดฟันโลหะ

ข้อดีของการจัดฟันโลหะ

 • ช่วยให้ฟันเก ฟันห่าง ฟันซ้อน เรียงตัวสวยงาม เป็นระเบียบอย่างเหมาะสม
 • ช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ส่งผลให้การบดเคี้ยวอาหารทำได้ดีขึ้น
 • ช่วยให้สุขภาพช่องปากและฟันดีขึ้น เพราะเมื่อฟันเรียงตัวเป็นระเบียบ การทำความสะอาดจึงเข้าถึงฟันทุกซี่ ทำให้ฟันผุน้อยลง
 • ช่วยให้กลิ่นปากลดลง จากการที่สามารถทำความสะอาดช่องปากได้อย่างทั่วถึง
 • ช่วยให้ฟันเข้าที่ ทำให้โครงสร้างใบหน้าให้ดูสมส่วนมากขึ้น
 • ช่วยส่งเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ยิ้มสวยขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้น
ข้อดีของการ จัดฟันแบบโลหะ
ข้อดีของการจัดฟันโลหะ
จัดฟันแบบโลหะ ช่วยแก้ไขปัญหาการสบฟัน

ข้อเสียของการจัดฟันโลหะ

 • ในช่วงการจัดฟันโลหะ หรือจัดฟันเหล็กและช่วงการเคลื่อนของฟันจะมีอาการตึง ๆ ปาก และรู้สึกเจ็บบ้าง
 • ระหว่างที่จัดฟันโลหะอยู่จะทำความสะอาดฟันได้ยากกว่าปกติ ถ้าดูแลรักษาไม่ดีพออาจทำให้มีกลิ่นปากและเกิดฟันผุได้
 • หลังจัดฟันโลหะเสร็จ ยังคงต้องใส่รีเทนเนอร์ หรือเครื่องมือคงสภาพฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์
 • อาจทำให้การพูดหรือการออกเสียงไม่ชัดเจน
 • ต้องพบทันตแพทย์บ่อย และใช้เวลานาน 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคล
 • มีค่าใช้จ่ายสูง แม้จะถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบอื่นก็ตาม 

การจัดฟันโลหะเหมาะกับใคร

การจัดฟันโลหะหรือจัดฟันเหล็ก สามารถทำได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันไม่เหมาะสมหรือมีปัญหาการสบฟัน แต่แนะนำว่าสำหรับเด็กวัยรุ่น ควรจัดฟันโลหะเมื่อมีฟันแท้ขึ้นครบแล้ว หรือเมื่อมีอายุประมาณ 11-13 ปี

การจัดฟันโลหะ ช่วยแก้ปัญหา
การจัดฟันโลหะ ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ขั้นตอนจัดฟันโลหะ

 • นัดหมายกับทันตแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์ปัญหาฟันและช่องปาก รวมถึงหาความสมดุลของใบหน้าและขากรรไกร เพื่อให้สามารถทำการรักษาด้วยการจัดฟันโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการ
 • ทันตแพทย์จะให้ทำการถ่ายเอ็กซเรย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดของช่องปาก ฟันอย่างชัดเจน เห็นถึงความผิดปกติของกระดูกและฟัน ดูการยื่นของฟันบนฟันล่าง 
 • เมื่อทำการเอ็กซเรย์และได้ข้อมูลพร้อม รวมถึงเห็นปัญหาอย่างชัดเจน ทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ วางแผนในการรักษาและจัดฟันโลหะให้กับคนไข้ บางคนอาจต้องถอนฟันบางส่วน หรือบางคนอาจไม่ต้องถอน ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละบุคคล
 • ทันตแพทย์จะเลือกเครื่องมือจัดฟันให้กับคนไข้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของคนไข้ เช่น จัดฟันเหล็ก
 • ทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันให้คนไข้ และนัดมาปรับเครื่องมือเป็นระยะ ๆ โดยความถี่จะขึ้นอยู่กับปัญหาการสบฟันของคนไข้ และชนิดของเครื่องมือจัดฟัน
 • เมื่อจัดฟันโลหะแล้ว คนไข้ยังคงต้องใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำ และต้องทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ตลอดระยะเวลาของการใส่รีเทนเนอร์
 • กลับมาตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุกปีหลังจัดฟันเสร็จ เพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวสวย มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการจัดฟันโลหะ
ขั้นตอนการจัดฟันโลหะ

จัดฟันโลหะจัดนานเท่าไหร่ ระยะเวลาในการใส่เหล็กจัดฟัน

ระยะเวลาในการรักษาการจัดฟันโลหะจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างฟัน ระยะเวลาการเคลื่อนตัวของฟัน รวมถึงปัญหาทางด้านสุขภาพฟันของแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1-3 ปี แต่บางคนก็อาจใช้เวลานานกว่านี้ เนื่องจากต้องมีการถอนฟัน และมีการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟันโลหะด้วย ดังนั้นก่อนตัดสินใจจัดฟันโลหะ ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจและประเมินการรักษาให้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเสียก่อน

จัดฟันโลหะ ราคา เท่าไหร่

จัดฟันโลหะ ประเภทราคา (บาท)
จัดฟันโลหะ35,000
พิมพ์แบบจัดฟัน1,000
ถ่ายรูปเพื่อการจัดฟัน500
ราคาการจัดฟันโลหะ
สิทธิพิเศษการทำฟัน

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นการทำฟัน

ข้อควรระวังหลังจัดฟันเหล็ก

 • ในช่วงที่จัดฟันโลหะการรับประทานอาหารมักมีเศษอาหารติดฟันได้ง่าย และทำความสะอาดได้ยากขึ้น ดังนั้นควรใส่ใจในการทำความสะอาดให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นปากและฟันผุ
 • ควรงดอาหารแข็ง เหนียว และเคี้ยวได้ยาก เพื่อลดความเสียหายของฟัน
 • ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจการเคลื่อนตัวของฟัน และเครื่องมือจัดฟันตามกำหนด หากละเลยจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันนานขึ้น และอาจทำให้เกิดปัญหาทางช่องปากเพิ่มขึ้นได้

ดูเเลสุขภาพฟันหลังจากจัดฟันแบบโลหะอย่างไร

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากลิ่นปาก ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ หรือเป็นแผลในช่องปากหลังจากจัดฟันเหล็ก หรือจัดฟันโลหะ ควรดูแลสุขภาพฟันดังนี้

แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟัน
แปรงสีฟันสำหรับคนจัดฟัน
 • เลือกใช้แปรงสีฟันสำหรับผู้จัดฟันโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามเครื่องมือจัดฟันได้สะดวกขึ้น
 • แปรงฟันหลังมื้ออาหารทุกครั้ง และควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย
 • หลังแปรงฟันควรใช้น้ำยาบ้วนปาก หรืออมน้ำเกลือหลังแปรงฟัน เพื่อช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก ฆ่าเชื้อโรค และรักษาแผลร้อนในในช่องปาก
 • ควรเลือกใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ
 • หมั่นตรวจเช็กสุขภาพฟันทุก 6 เดือน และขูดหินปูนร่วมด้วย

คำถามที่พบบ่อยกับการจัดฟันเหล็ก

จัดฟันแบบโลหะใช้เวลากี่ปี

ปกติการจัดฟันใช้เวลาระหว่าง 1-3 ปี บางเคสที่ต้อมีการถอนฟัน ผ่าตัด หรือเคลียร์ช่องปากรักษาอาการฟันผุก็อาจใช้เวลานานกว่านี้

ควรเริ่มจัดฟันตอนอายุเท่าไหร่

วัยที่เริ่มต้นจัดฟันได้ คือวัยที่มีฟันแท้ขึ้นครบแล้ว อยู่ในช่วงอายุประมาณ 11-13 ปี การเคลื่อนของฟันทำได้ง่ายเพราะมีความยืดหยุ่นสูง ยิ่งอายุมากการเคลื่อนของฟันจะทำได้ยากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการจัดฟันสามารถทำได้ในทั้งเด็กและผู้ใหญ่เช่นกัน

จัดฟันครั้งแรกต้องเตรียมเงินเท่าไหร่บ้าง

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันเหล็กจะอยู่ระหว่าง 50,000 – 60,000 บาท ซึ่งราคาจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาในช่องปากที่ต้องทำการรักษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจัดฟัน คนไข้สามารถผ่อนจ่ายกับทางคลิกนิกเป็นงวดๆ ได้ค่ะ

อุดฟันด้วยโลหะจะสามารถจัดฟันได้ไหม

คนไข้ที่ผ่านการอุดฟันโหละ สามารถจัดฟันได้ไม่มีปัญหาค่ะ

จัดฟันเสร็จต้องใส่รีเทนเนอร์นานเเค่ไหน

หลังถอดเครื่องมือจัดฟันเเล้ว คุณหมอเเนะนำว่าให้ใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา ช่วง1-2 ปีแรก ถอดได้ตอนทานอาหารและแปรงฟัน หลังจากปีที่ 2 ใส่เฉพาะตอนนอน 3-5 คืนต่อสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนไข้เอง จะได้ฟันสวยไม่ซ้อนเกหรืือฟันล้มเเล้วต้องกลับมาจัดฟันซ้ำ

บทสรุปการจัดฟันโลหะ

การจัดฟันสามารถจัดได้ทุกเพศ ทุกวัย การจัดฟันเหล็กหรือการจัดฟันยางสียังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มวัย รุ่นนักเรียน นักศึกษา ด้วยราคาที่ประหยัดกว่าการจัดฟันประเภทอื่นๆ แถมเป็นการจัดฟันที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ฟันสวยงามและเป็นระเบียบ โดยมีข้อสำคัญคือเรื่อง วินัยในการมาพบกับทันตแพทย์ตามตารางนัด คุณหมอขอส่งท้ายเรื่องการจัดฟันแฟชั่น ที่มีการใส่เหล็กจัดฟันปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นเป็นอันตรายมาก อาจทำให้ฟันผุลุกลามจนอาจจะถึงขั้นสุญเสียฟันได้ ทางที่ดีการจัดฟันควรอยู่ภายใต้การดูแลจากทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง เพื่อที่คนไข้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยนะคะ

ติดต่อคลินิกเพื่อขอคำปรึกษา

ติดต่อเพื่อนัดปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อปรึกษาการจัดฟัน แต่ล่ะประเภท ว่าคุณเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน


เนื้อหาบทความนี้ถูกเขียนโดยทีมงาน Care Dental Clinic และเนื้อหาได้ถูกยืนยันโดย

Scroll to Top