Veneer

วีเนียร์ คือ ฟันปลอมชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าจะพูดให้เห็นภาพ และที่เราคุ้นเคยกันก็คือฟันปลอมที่เคยเห็นกันมาที่เป็นลักษณะฟันซึ่งวีเนียร์นั้นก็ถือเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่งเช่นกัน แต่มีความแตกต่างตรงที่วีเนียร์นั้นไม่ได้ครอบทั้งฟัน
อ่านเพิ่มเติม

ฟอกสีฟัน

มีปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ คราบบุหรี่ หรืออาจเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด ที่เปลี่ยนสีฟันของเราที่เคยขาว เงางามให้มีสีที่หม่นหมอง มีคราบสีน้ำตาล
อ่านเพิ่มเติม