ฟันปลอมชนิดติดแน่น

เป็นฟันปลอมถาวรที่ยึดแน่นในช่องปากโดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ฟันปลอมชนิดนี้ผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ แบ่งได้ดังนี้ เดือยฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน

ข้อดี

  • ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งาน ประสิทธิภาพดี แข็งแรง
  • สวยงาม

ข้อเสีย

  • ต้องมีการกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึดฟันปลอม ทำให้สูญเสียเนื้อฟัน
  • ถอดออกมาล้างทำความสะอาดไม่ได้ ติดอยู่ในปากของเราเลย หากเราแปรงฟันทำความสะอาดไม่ดีอาจทำให้ ฟันข้างเคียงเสียหายไปได้ เป็นโรคเหงือก หรือฟันผุได้ง่าย
  • ราคาสูงกว่าแบบถอดได้

ขั้นตอนการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นและระยะโดยประมาณในการรักษา

อาจจะใช้เวลามาพบทันตแพทย์ประมาณ 1-3 ครั้งโดยประมาณ แต่ละครั้งอาจจะห่างกันประมาณ 7วันหรือตามทันตแพทย์นัด

ข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา

  • ให้ทำความสะอาดใต้ฟันปลอมด้วยเครื่องมือร้อยไหมขัดฟัน (Floss threader) ร่วมกับไหมขัดฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำถึงวิธีการให้คุณสามารถดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากได้ด้วยตนเอง
  • เข้ารับการตรวจเช็คจากทันตแพทย์ตามนัด