ฟันปลอม ติดแน่น ดีมั้ย มีขั้นตอนอย่างไร

ฟันปลอม ติดแน่น เป็น ฟันปลอมถาวร ที่ยึดแน่นในช่องปากโดยอาศัยฟันธรรมชาติซี่ที่อยู่ข้างเคียงกับช่องว่างเป็นหลักในการยึดฟันปลอม ฟันปลอมชนิดนี้ผู้ที่ใส่ไม่สามารถถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดภายนอกช่องปากได้ แบ่งได้ดังนี้

ฟันปลอม ติดแน่น

ข้อดีและข้อเสียของ ฟันปลอม ติดแน่น

ข้อดีของ ฟันปลอมถาวร

  • ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งาน ประสิทธิภาพดี แข็งแรง
  • มีความสวยงาม

ข้อเสีย ฟันปลอมติดแน่น

  • ต้องมีการกรอฟันข้างเคียงเพื่อยึดฟันปลอม ทำให้สูญเสียเนื้อฟัน
  • ถอดออกมาล้างทำความสะอาดไม่ได้ ติดอยู่ในปากของเราเลย หากเราแปรงฟันทำความสะอาดไม่ดีอาจทำให้ ฟันข้างเคียงเสียหายไปได้ เป็นโรคเหงือก หรือฟันผุได้ง่าย
  • ราคาสูงกว่าแบบถอดได้
dental crown

ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการทำฟันปลอม

อาจจะใช้เวลามาพบทันตแพทย์ประมาณ 1-3 ครั้งโดยประมาณ แต่ละครั้งอาจจะห่างกันประมาณ 7 วันหรือตามทันตแพทย์นัด

วิธีการดูแลการรักษาฟันปลอม หลังทำ

  • ให้ทำความสะอาดใต้ฟันปลอมด้วยเครื่องมือร้อยไหมขัดฟัน (Floss threader) ร่วมกับไหมขัดฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำถึงวิธีการให้คุณสามารถดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากได้ด้วยตนเอง
  • เข้ารับการตรวจเช็คจากทันตแพทย์ตามนัด