ตรวจฟัน หรือ การวินิจฉัย เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำก่อนเริ่มการรักษา การตรวจสุขภาพฟัน เหงือก และช่องปากทั้งหมด เพื่อประเมินสุขภาพของช่องปาก ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีคราบหินปูนมากหรือไม่ มีฟันหัก ฟันแตก ฟันผุ หรือเป็นโรคทางช่องปากแบบใดหรือไม่ เพื่อจะสามารถนำมาทำการวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องและตรงจุดในลำดับต่อไป หรือการบ่งบอกถึงที่มาของปัญหาเบื้องต้นของการรักษาฟันจากข้อมูลที่คนไข้ได้ชี้แจง ถือเป็นพื้นฐานงานทันตกรรมทั่วไป หากการวินิจฉัยนั้นทำได้ไม่แม่นยำ หรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้การรักษานั้นไม่ตรงสาเหตุ ซึ่งก็จะเป็นการนำพาไปสู่การรักษาที่ผิด หรือบางครั้งก็อาจจะทำให้การรักษานั้นไม่ตรงจุด หรืออาจจะคลาดเคลื่อนและข้ามประเด็นสาเหตุปัญหาที่ที่แท้จริงไปได้

ขั้นตอนเมื่อต้องพบกับทันตแพทย์เพื่อ ตรวจฟัน

ทันตกรรม ทั่วไป

การวินิจฉัยโรคในช่องปาก

ตรวจวินิจฉัย เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำการตรวจฟัน เหงือก และช่องปากทั้งหมด เพื่อประเมินสุขภาพของช่องปาก ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีคราบหินปูนมากหรือไม่ มีฟันหัก ฟันแตก ฟันผุ หรือเป็นโรคทางช่องปากแบบใดหรือไม่ และการถ่ายภาพรังสี (x-ray) ถ้าพบว่ามีอาการที่ควรจะต้องทำการดูอย่างละเอียด ในเบื้องต้น หากสามารถพบปัญหาได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถได้ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องตรงเหตุ เพื่อจะสามารถนำมาทำการวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องและตรงจุดในลำดับต่อไป

ตรวจฟัน

ปัญหาหรือโรคในช่องปากบางกรณีที่วินิจฉัยได้ยากหรือซับซ้อน อาจจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การตรวจการสบฟันด้วยขี้ผึ้ง หรือแผ่นโลหะตรวจสอบการสบฟัน การวัดความมีชีวิตของฟันด้วยไฟฟ้า การใช้แสงความเข้มสูงเพื่อตรวจสอบรอยร้าว การวัดร่องเหงือกด้วยเครื่องมือวัดร่องเหงือก การระบุตำแหน่งรูเปิดหนองด้วยแท่งยางทึบรังสี หรือแม้แต่การผ่าตัดเปิดเหงือกเพื่อการวินิจฉัย


X-ray (เอ็กซ์เรย์) เพื่อดูรายละเอียดของปัญหา

การตรวจด้วยการ x-ray จะเห็นได้ว่าการวินิฉัยโรคในช่องปาก ต้องอาศัยความละเอียดและรอบคอบ ประกอบกับเครื่องมือวินิจฉัยที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตรวจ โดยการถ่ายภาพรังสีถือเป็นเครื่องมือตรวจที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยแนะนำให้ผู้ป่วยทุกคนถ่ายภาพรังสี panoramic เพื่อตรวจหาปัญหาโดยทั่วไป และอาจถ่ายภาพรังสีเฉพาะตำแหน่งที่ต้องการตรวจละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้การถ่ายภาพรังสีฟันด้านประชิด (Bitewing) ทุกๆ 6 เดือน เพื่อหารอยผุระยะเริ่มต้น ก็จะช่วยให้เราพบฟันผุได้ตั้งแต่ระยะแรก ที่ยังไม่แสดงอาการใดๆ


Care Dental Clinic

81 Charoen Krung Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon
Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10120
Phone: +668-5157-3883
Secondary phone: +66-2211-8903
Email: support@caredental.clinic
Monday10:00 - 20:00
Tuesday10:00 - 20:00
Wednesday10:00 - 20:00
Thursday10:00 - 20:00
Friday10:00 - 20:00
Saturday10:00 - 20:00
SundayClosed
Scroll to Top